NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NZ2016SD (消费类电子用)

特征

 • 实现了最适合高音质音响的低相位噪声。
 • 相位噪声 Fout ± 1kHz : Typ. -146dBc/Hz@ +3.3V、+25℃、Fout=26MHz
     Fout ± 100kHz: Typ. -157dBc/Hz@ +3.3V、+25℃、Fout=26MHz
 • 超小型、量轻:尺寸2.0×1.6mm、高度0.7mm、重量0.01g
 • 频率可覆盖1.5MHz to 60MHz间的广泛范围。
 • 缠带包装方式可对应自动搭载及红外线回流焊接(无铅对应)。
 • 为无铅产品。

NZ2016SD Picture

 • RoHS compliant
 • Pb Free
 

规格

型名
NZ2016SD
输出规格 CMOS
额定频率范围 (MHz) 1.5 ≤ F ≤ 60
尺寸大小 (L×W×H : mm) 2.0 × 1.6 × 0.7
综合频率允许偏差 Max. ±50×10-6 Max. ±30×10-6 Max. ±20×10-6
工作温度范围(*1) (°C) -40 to +85 -10 to +70 -10 to +60
储存温度范围   (°C) -55 to +125
电源电压 [VCC] (V) +1.8 to +3.3
消费电流
Max.
工作时 (mA) +25°C 1.8 to 6.5
断开时 (μA) +25°C 10
VOL Max. / VOH Min. (V) 0.1 VCC / 0.9 VCC
Tr Max. / Tf Max. (ns) 6 / 6
波形对称 Min. to Max. (%) 45 to 55
负载电容 (CL) Max. (pF) 15
起振时间 Max. (ms) 4
停振功能 可支持(三态)
*1. 能满足晶体振荡器的输出频率允许偏差,同时也能让其它输出信号特性达到规格要求的温度范围。


相位噪声特性的举例
 
F=20MHz
F=60MHz
+1.8V,
+25°C
Fout±1kHz(Typ. )
-143 -139
Fout±100kHz(Typ. )
-154 -150
+2.5 to +3.3V,
+25°C
Fout±1kHz(Typ. )
-146 -143
Fout±100kHz(Typ. )
-157 -156

规格料号

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知需要的“型名”、“频率”以及“规格料号(如下表)”。
如需除此以外的规格,请向我们咨询。

综合频率
允许偏差
工作温度范围
(°C)
电源电压(V)
+1.8±0.18
+2.5±0.25
+3.0±0.3
+3.3±0.33
±50×10-6
-40 to +85
NSA3580G NSA3581G NSA3582G NSA3583G
±30×10-6
-10 to +70
NSA3580C NSA3581C NSA3582C NSA3583C
±20×10-6
-10 to +60
NSA3580D NSA3581D NSA3582D NSA3583D

外形尺寸

NZ2016SD Dimensions

输出波形

Output Waveform

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.