NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NZ1612SH (标准型)

特征

  • 尺寸1.6 × 1.2mm、高度0.6mm、重量0.01g,超小型、量轻。
  • 低频可从2MHz起对应。
  • 可对应 -40 ~ +125°C的宽温范围。
  • 低相位抖动 (Typ. 100fs (频率偏移:12kHz to 20MHz)@80MHz, 3.3V)
  • 缠带包装方式可对应自动搭载及IR回流焊接(无铅对应)。
  • 为无铅产品。

NZ1612SH Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

型名
NZ1612SH
输出规格 CMOS
额定频率范围 (MHz) 2 < F ≤ 80
尺寸大小 (L×W×H : mm) 1.6 × 1.2 × 0.6
综合频率允许偏差 Max. ±100×10-6 Max. ±50×10-6 Max. ±50×10-6 Max. ±25×10-6
工作温度范围   (°C) -40 to +125 -40 to +105 -40 to +85 -20 to +70
储存温度范围   (°C) -55 to +125
电源电压 [VCC] (V) +1.8 to +3.3
消费电流
Max.
工作时 (mA) +25°C 2.5 to 9.0
断开时 (μA) +25°C 20
VOL Max. / VOH Min. (V) 0.1 VCC / 0.9 VCC
Tr Max. / Tf Max. (ns) 6 / 6 (at 0.1VCC to 0.9VCC)
波形对称 Min. to Max. (%) 45 to 55 (at 0.5VCC)
负载电容 (CL) Max. (pF) 15
起振时间 Max. (ms) 4
停振功能 可支持(三态)

规格料号

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知需要的“型名”、“频率”以及“规格料号(如下表)”。
如需除此以外的规格,请向我们咨询。

综合频率
允许偏差
工作温度范围
(°C)
电源电压(V)
+1.8±0.18
+2.5±0.25
+3.0±0.3
+3.3±0.33
±100×10-6
-40 to +125
NSC5152A NSC5152B NSC5152C NSC5152D
±50×10-6
-40 to +105
NSC5103A NSC5103B NSC5103C NSC5103D
±50×10-6
-40 to +85
NSC5101A NSC5101B NSC5101C NSC5101D
±25×10-6
-20 to +70
NSC5100A NSC5100B NSC5100C NSC5100D

外形尺寸

NZ1612SH Dimensions

输出波形

Output Waveform

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.