NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NZ1612SHB (低消费电流型)

特征

  • 尺寸1.6 × 1.2mm、高度0.6mm、重量0.01g,超小型、量轻。
  • 可对应 -40 ~ +125°C的宽温范围。
  • 起振时间可短于音叉型晶体谐振器。
  • 缠带包装方式可对应自动搭载及IR回流焊接(无铅对应)。
  • 为无铅产品。

NZ1612SHB(32k) Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

型名
NZ1612SHB
输出规格 CMOS
额定频率 (kHz) 32.768
尺寸大小 (L×W×H : mm) 1.6 × 1.2 × 0.6
综合频率允许偏差 Max. ±100×10-6 Max. ±50×10-6 Max. ±30×10-6
工作温度范围   (°C) -40 to +125 -40 to +105 -40 to +85
储存温度范围   (°C) -55 to +125
电源电压 [VCC] (V) +1.8 to +3.3
消费电流
Max.
工作时 (μA) +25°C, No-load 32 (Typ. 18μA)
断开时 (μA) +25°C 5
VOL Max. / VOH Min. (V) 0.1 VCC / 0.9 VCC
Tr Max. / Tf Max. (ns) 50 / 50 (at 0.1VCC to 0.9VCC)
波形对称 Min. to Max. (%) 45 to 55 (at0.5VCC)
负载电容 (CL) Max. (pF) 15
起振时间 Max. (ms) 20 (Vcc : +2.5V ~ +3.3V),  30 (VCC : +1.8V)
老化率 Max. ±5×10-6 (+25°C, 第一年)
停振功能 可支持(三态)

规格料号

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知需要的“型名”、“频率”以及“规格料号(如下表)”。
如需除此以外的规格,请向我们咨询。

综合频率
允许偏差
工作温度范围
(°C)
电源电压(V)
+1.8±0.18
+2.5±0.25
+3.0±0.3
+3.3±0.33
±100×10-6
-40 to +125
NSC5154A NSC5154B NSC5154C NSC5154D
±50×10-6
-40 to +105
NSC5153A NSC5153B NSC5153C NSC5153D
±30×10-6
-40 to +85
NSC5102A NSC5102B NSC5102C NSC5102D

外形尺寸

NZ1612SHB Dimensions

输出波形

Output Waveform

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.