NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NP3225SA (固定通信用)

特征

  • 差动输出SPXO
  • 尺寸:3.2×2.5×0.9mm
  • 电源电压:+2.5V或+3.3V
  • 输出规格:LVPECL
  • 低相位抖动(Typ. 90fs @156.25MHz)
  • 符合AEC-Q200标准

NP3225SA Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

额定频率范围 (MHz) 100~220
尺寸大小 (L×W×H : mm) 3.2×2.5×0.9
输出规格 LVPECL
综合频率允许偏差(*1) Max. ±50×10-6
工作温度范围   (℃) -40 to +85 -40 to +105
储存温度范围   (℃) -55 to +125
电源电压 [VCC](V) +2.5±5 % +3.3±10 % +2.5±5 % +3.3±10 %
消耗电流 工作时 (mA) 100 to 175MHz : Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω)
175 to 220MHz : Max. 70 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω)
断开时 (µA) Max. 15(STAND-BY=GND) Max. 30(STAND-BY=GND)
输出电压(V) VOL : V CC -1.81~VCC-1.62(DC特性)
VOH : V CC -1.025~VCC -0.88(DC特性) VOH : V CC -1.04~VCC -0.88(DC特性)
上升时间 / 下降时间(ns) Max. 1(波形的20~80%)
波形对称 (%) 45 to 55 (at 50 % Waveform)
输出负载(Ω) 50(以VCC-2.0V为终端)
起振时间(ms) Max. 10
相位抖动 (ps) Max.1 (频率偏移:12kHz~20MHz)

*1. 综合频率允许偏差包含了初期偏差、频率温度特性、频率电源变动特性。

规格料号

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们


额定频率 : 100 to 175MHz

工作温度范围
(°C)
电源电压 (V)
+2.5±5 %
+3.3±10 %
-40 to +85
NSC5080A NSC5341B
-40 to +105
NSC5189A NSC5342B


额定频率 : 175 to 220MHz

工作温度范围
(°C)
电源电压 (V)
+2.5±5 %
+3.3±10 %
-40 to +85
NSC5235A NSC5235B
-40 to +105
NSC5237A NSC5237B

外形尺寸

NP3225SA外形尺寸

输出波形

NP3225SA输出波形

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.