NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NV5032SC (固定通信向)

特征

  • 5.0 × 3.2mm的小型陶瓷封装品。
  • 低相位噪声 (122.88MHz) : Typ. -129dBc/Hz (@1kHz),   Typ. -156dBc/Hz (@100kHz)
  • 低相位抖动 (122.88MHz) : Typ. 0.13ps (12kHz to 20MHz)
  • 低消耗电流 (122.88MHz) : Typ. 48mA
  • 可对应频率范围 : 122.88MHz
  • 输出规格 : LVPECL

NV5032SC Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

型名
NV5032SC
额定频率范围 (MHz) 122.88
标准频率 (MHz) 122.88
尺寸大小 (L×W×H : mm) 5.0×3.2×1.2
电源电压 [VCC](V) +3.3 ± 5 %
消耗电流 (mA) Max. 65
输出规格 LVPECL
波形对称 (%) 45  to  55 (VCC-1.3V)
输出负载条件 (Ω) 50(VCC - 2.0V)
工作温度范围   (°C) -40 to +105 -40 to +85
保存温度范围   (°C) -55 to +125
综合频率允许偏差 Max. ±50×10-6
频率可变范围 / 控制电压 [Vcont] Min. ±100×10-6 / +1.65 ±1.65 V
相位抖动 [RMS] (ps) Max. 1 (Typ. 0.13) (12kHz~20MHz)
频率变化极 Positive
自主停振功能 自主起振 高水平类
规格料号 NSC5262B NSC5262A

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们

外形尺寸

NV5032SC 外形尺寸

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.