NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NP3225SC (固定通信用)

特征

  • 差动输出SPXO
  • 尺寸:3.2×2.5×0.9mm
  • 电源电压:+2.5V或+3.3V
  • 输出规格:HCSL
  • 低相位抖动(Typ. 85fs @156.25MHz)
  • 符合AEC-Q200
  • 符合PCI Express 3.0

NP3225SC Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

额定频率范围 (MHz) 100~175
尺寸大小 (L×W×H : mm) 3.2×2.5×0.9
输出规格 HCSL
综合频率允许偏差(*1) Max. ±50×10-6
工作温度范围   (℃) -40 to +85 -40 to +105
储存温度范围   (℃) -55 to +125
电源电压 [VCC](V) +2.5±5 % +3.3±10 % +2.5±5 % +3.3±10 %
消耗电流 工作时 (mA) Max. 50 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω)
断开时 (µA) Max. 15(STAND-BY=GND) Max. 30(STAND-BY=GND)
输出电压(mV) VOL : -150~+150(DC特性)
VOH : +580~+850(DC特性)
上升时间 / 下降时间(ns) Max. 0.5 (0.175~0.525V)
输出负载 (%) 45 to 55 (波形的50%)
输出负载 [RL](Ω) 50
起振时间(ms) Max. 10
相位抖动 (ps) Max.1 (频率偏移:12kHz~20MHz)
规格料号 NSC5082A NSC5345B NSC5191A NSC5346B

*1. 综合频率允许偏差包含了初期偏差、频率温度特性、频率电源变动特性。

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们

外形尺寸

NP3225SC外形尺寸

输出波形

NP3225SC输出波形

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.