NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NP5032SC (固定通信用)

特征

  • 差动输出SPXO
  • 小型:5.0×3.2×1.2mm
  • 电源电压:+2.5V或+3.3V
  • 输出规格:HCSL
  • 低相位抖动(Typ. 0.12ps @135MHz)

NP5032SC Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

型名
NP5032SC
输出规格 HCSL
额定频率范围 (MHz) 100 to 170
尺寸大小 (L×W×H : mm) 5.0×3.2×1.2
综合频率允许偏差 (*1) Max. ±25×10-6 Max. ±50×10-6 Max. ±100×10-6
工作温度范围 (°C) 0 to +70 0 to +85 -40 to +85
储存温度范围 (°C) 55 to +125
电源电压 [VCC] (V) +2.5±5 %, +3.3±10 %
消费电流 工作时 (mA) Max. 60(STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω)
断开时 (µA) Max. 30(STAND-BY=GND)
输出电压 (V) VOL : -0.15~0.15(DC特性)
VOH : 0.66~0.85(DC特性)
上升时间 / 下降时间(ns) Max. 0.7(0.175 to 0.525V)
波形对称 (%) 45 to 55 (at 50 % Waveform)
输出负荷(Ω) 50
相位抖动 (ps) Max.1(频率偏移:12kHz to 20MHz)

*1. 综合频率允许偏差包含了初期偏差、频率温度特性、频率电源变动特性。

规格料号

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们

 
综合频率允许偏差
Max. ±25×10-6
Max. ±50×10-6
Max. ±100×10-6
电源电压 +2.5±5% NSC5109A NSC5109B NSC5109C
+3.3±10% NSC5110A NSC5110B NSC5110C

外形尺寸

NP5032SA 外形尺寸

输出波形

NP5032SA 输出波形

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.