NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

[PDF ]

NP2520SAB (固定通信用)

特征

  • 差动输出SPXO
  • 尺寸:2.5×2.0×0.8mm
  • 电源电压:+2.5V或+3.3V
  • 输出:LVPECL
  • 低相位抖动(Max. 60fs @156.25MHz)

NP2520SA Picture

  • RoHS compliant
  • Pb Free
 

规格

额定频率范围 (MHz) 100~170
标准频率 (MHz) 156.25
尺寸大小 (L×W×H : mm) 2.5×2.0×0.8
输出规格 LVPECL
综合频率允许偏差(*1) Max. ±50×10-6
工作温度范围   (℃) -40 to +85
储存温度范围   (℃) -55 to +125
电源电压 [VCC](V) +2.5±5 % +3.3±10 %
消耗电流
(@ +25°C)
工作时 (mA) Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω)
断开时 (µA) Max. 30(STAND-BY=GND)
输出电压(V) VOL:Max. VCC-1.5
VOH:Min. VCC-1.1
上升时间 / 下降时间(ns) Max. 0.5(波形的20~80%)
波形对称 (%) 45 to 55 (at 50 % Waveform)
输出负载(Ω) 50(以VCC-2.0V为终端)
起振时间(ms) Max. 10
相位抖动 (fs)
(@+3.3V, +25°C)
Max. 60 (156.25MHz)
(频率偏移:12kHz~20MHz)
规格料号 NSC5300A NSC5300B

*1. 综合频率允许偏差包含了初期偏差、频率温度特性、频率电源变动特性。

如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们

外形尺寸

NP2520SA外形尺寸

输出波形

NP2520SA输出波形

相位噪声特性实例

NP2520SAB Output Waveform

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.